Dành cho người đã có chuyên môn

đã có bằng Trung cấp, Cao đẳng Điều dưỡng

  • Starts Jan 5, 2023
  • 25,000,000 Vietnamese dong
  • Số 03 Vũ Công Đán

Available spots


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Số 03 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 171967, Vietnam

    0984 439 108

    1980anhtuan@gmail.com