top of page
Search

5 bạn cũ còn chưa kịp bay, thì đã có 3 bạn tiếp theo có CoE (Tư cách lưu trú)

Chương trình điều dưỡng đặc định Nhật Bản coi như đã hoàn toàn thông suốt, từ giờ sẽ đưa người đi liên tục
2 views0 comments

コメント


bottom of page